top of page
Kopie van boo! (7).png

Bijdrage van bedrijven

Commitment in de vorm van uren en enthousiasme.

Bedrijven die zijn aangesloten bij Stichting Heuvelland Techniek leveren hun bijdrage vooral door het uitvoeren van activiteiten. Dat betekent dat zij hun bedrijf op bepaalde momenten open stellen voor leerlingen, ouders en docenten. Ook verzorgen zij eventueel gastlessen en besteden zij tijd aan de begeleiding van (snuffel)stages en docentenstages. 

Meedoen als bedrijf?

Jouw passie voor het vak overbrengen. Gewoon, zoals het is.

Heb je ervaring met stagiaires/ middelbare scholieren en ben je leerbedrijf in Zuid-Limburg? Dan kun je als metaalbedrijf aansluiten. Met maandelijkse bijeenkomsten helpen we jou en collega ondernemers elkaar te leren kennen en vertrouwen. Samen met we een jaarplan met activiteiten. We wisselen ervaringen uit en stimuleren en helpen elkaar bij het invullen van de activiteiten mocht dit nodig blijken.

Kopie van boo! (8).png

Neem contact op als je meer wilt weten of kom een keer naar een bijeenkomst. Gewoon vrijblijvend. Bepaal daarna of je mee doet. 

Kopie van boo! (9).png

Hoe zit het met de financiering?

Subsidies, donaties, vrijwillige inzet maken het geheel.

Ons streven is de kosten zo laag mogelijk te houden. Het bestuur werkt onbezoldigd en voor de coördinatie wordt een kleine vergoeding betaald. Het maken van promotiemateriaal vraagt ook wat kosten. Via het OOM en met hulp van o.a. de Metaalunie maken we zoveel mogelijk gebruik van beschikbare subsidieregelingen. Alleen als het echt nodig is, vragen we aangesloten bedrijven om een bijdrage. 

bottom of page